Kontakt


Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych Nr 38
wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni


Dane kontaktowe: