Kontakt


Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych Nr 38
wchodząca w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni


Dane kontaktowe:

Szpital Św. Wincentego a Paulo
ul. Wójta Radtkego 1, 81-348 Gdynia
tel. 58 661 27 17, e-mail: szkolawszpitalu@zss17.edu.gdynia.pl / szkolawszpitalu@wp.pl
konto: 96 1440 1026 0000 0000 1254 5924
tytułem „na rzecz szkoły przyszpitalnej”

Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni
mgr Róża Konkiel – e-mail: r.konkiel@zss17.edu.gdynia.pl

Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni
ul. Witomińska 25/27, 81-311 Gdynia
tel. 58 620 72  25,  e-mail: sekretariat@zss17.edu.gdynia.pl, www: zss17.org