„Podróże dookoła świata” – mgr Ewelina Wielgócka

Scenariusz zajęć

Temat zajęć – Podróże dookoła świata
Obszar aktywności : Google Earth, Story Dice, nagrywanie głosu, model 3D, palcem po mapie.

 1. Cele ogólne :
 • pobudzanie aktywności twórczej,
 • rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami mulLmedialnymi,
 • pobudzanie ciekawości poznawczej,
 • rozwijanie fantazji dziecka,
 • kształtowanie poprawnych wypowiedzi i umiejętności wyrażania myśli,
 • usprawnienie funkcji wzrokowych, słuchowych i manualnych,
 • stwarzanie uczniom, przebywającym w szpitalu możliwości osiągania sukcesów.

2. Cele operacyjne – wychowanek:

 • potrafi posługiwać się tabletem w celu zdobycia wiedzy,
 • zna aplikacje Google Earth, Story Dice, Story Telling i potrafi je wykorzystać w celu zdobywania wiedzy,
 • rozwijanie umiejętności językowych i kreatywności ,
 • potrafi korzystać z dostępnego na tablecie narzędzia przekształcającego mowę w tekst,
 • potrafi korzystać z modeli 3D w aplikacjach mobilnych, rozwijając w ten sposób wyobraźnię przestrzenną,
 • potrafi pracować w zespole przy wspólnym projekcie,
 • umie kreatywnie wykorzystać cechy i funkcjonalności tabletu.Formy pracy :
 • indywidualna
 • zbiorowa

3. Potrzebny sprzęt i oprogramowanie:

 • tablet
 • aplikacja Google Earth
 • aplikacja Story Dice – Story Telling

Przebieg zajęć:

 1. Powitanie dzieci.
 2. Wyjaśnienie nieznanych słów.
 3. Rozmowa z dziećmi nawiązująca do aplikacji: „Czym jest Google Earth?”, „Co to jest Story Dice, Story Telling?”, „Czy lubicie pracę na tablecie?”
 4. Dzieci siadają przy stolikach z komputerami.
 5. Zadaniem dzieci jest znalezienie odpowiedzi na pytania o danym miejscu, np.:„Czy miasto znajduje się na wschód, czy na zachód od Warszawy?”,”Czy znajduje się na północy, czy na południu Paryża?”
 6. Osoba, która wybrała miasto odpowiada „tak” lub „nie” albo „ciepło” lub „zimno”.
 7. Uczniowie starają się jak najszybciej odgadnąć miejsce wirtualnej wycieczki. W ustaleniu miejsca może pomóc aplikacja Google Earth.
 8. Po zakończeniu gry, uczniowie wymieniają stolicę, które wybrali na swoją wirtualną wycieczkę.

https://www.google.com/intl/pl/earth/