„Dlaczego Pinokio ma długi nos – kilka słów na temat kłamstwa” – mgr Barbara Nowakowska

DLACZEGO PINOKIO MA DŁUGI NOS – KILKA SŁÓW NA TEMAT KŁAMSTWA 

Grupa dzieci 5-6 letnich 

Cele ogólne: 

o utrwalenie treści bajki C. Collodiego „Pinokio”;
o rozwijanie logicznego myślenia (myślenie przyczynowo – skutkowe),
o kształtowanie postaw społecznych zgodnych z wartościami, tj. uczciwość, prawdomówność, szacunek, miłość. 

Środki dydaktyczne: 

ilustracje do bajki „Pinokio” C. Collodiego, papierowe czapki w kolorze białym i czarnym (dla każdego dziecka), kartki A4, flamastry, nożyczki. 

Przebieg zajęć: 

Zagadka. Wprowadzenie w tematykę zajęć – rozwiązanie zagadki: Bardzo wiele przygód miała drewniana chłopczyna, zanim z ojcem się spotkała w brzuchu rekina. 

Baśń „Pinokio” opowiadana przez nauczycielkę przy serii obrazków i rozmowa na jej temat: 

 • Jakim chłopcem był Pinokio?
 • Dlaczego skłamał wróżce?
 • Co to znaczy, że kłamstwo ma krótkie nogi? 
 • Czy wy kłamiecie, dlaczego? 

Quiz „Czapki prawdy – czapki kłamstwa”. Dzieci wskazują prawdziwe bądź fałszywe stwierdzenia dotyczące Pinokia, zakładając białe czapki – gdy informacja jest prawdziwa, lub czarne czapki – gdy informacja jest fałszywa.

 1. Pinokio był lalką wykonaną z plastiku. [FAŁSZ] 
 2. Ojcem Pinokia był Dżeppetto. [PRAWDA]
 3. Pinokio miał piękną siostrę. [FAŁSZ]
 4. Najlepszym przyjacielem Pinokia był mały świerszcz.[PRAWDA]
 5. Nos Pinokia wydłużał się, kiedy pajacyk kłamał. [PRAWDA]
 6. Pinokio uratował ojca, którego połknął groźny smok.[FAŁSZ]
 7. Pinokio bardzo lubił się uczyć i chodzić do szkoły. [FAŁSZ]
 8. Pinokio obiecał Wróżce i swojemu ojcu, że nie będzie kłamał. [PRAWDA] 

Pinokio – układanie puzzli: składanie obrazka z części, kolorowanie. 

Rozwiąż krzyżówkę:

Czytaj hasła, zapisuj rozwiązania wpisuj pierwsze litery wyrazów będących rozwiązaniem kolorową kredą/pisakiem.

 1. Nosił ją na głowie Dżeppetto. 
 2. Imię majstra Wisienki. 
 3. Dżeppetto to polskie zdrobnienie imienia…………….. 
 4. Kukiełka z teatru Ogniojada, pierwszy dostrzegł Pinokia. 
 5. Złote ………….., Pinokio dostał je od Ogniojada.

Rozwiązanie:

Ewaluacja 

Czy po dzisiejszym zajęciu będziesz wybierał prawdę, czy będziesz kłamał? Jeżeli chcesz mówić prawdę, to zabierz ze sobą czapkę białą, a jeżeli wolisz kłamać – zabierz czapkę czarną. Czapki, których nie chcecie nosić, wrzućcie do kosza. 

„Moja czapka” 

Ozdabianie papierem kolorowym wybranej czapki.