Władze szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni

mgr Jolanta Tomporowska

_________________________________________________________________

Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni

Szkoła Podstawowa Specjalna dla Dzieci Przewlekle Chorych Nr 38

mgr Róża Konkiel