Władze szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni

mgr Jolanta Tomporowska

_________________________________________________________________