„Gdy dorosnę będę strażakiem” – mgr Justyna Osiecka

Temat: Gdy dorosnę będę strażakiem.

Grupa: 5 – 6 latki

1. Cele ogólne: rozwijanie zainteresowań uczniów pracą strażaka.

Uczeń:

 • opisuje miejsce lokalizacji remizy strażackiej w swojej miejscowości;
 • rozwiązuje krzyżówkę;
 • używa pojęć: remiza strażacka, gaśnica, wóz strażacki;
 • wyjaśnia do czego służą: gaśnica, wąż strażacki;
 • wyjaśnia, jak można zapobiegać pożarom;
 • konstruuje wóz strażacki z różnych materiałów;
 • podaje powody, dla których należy szanować pracę strażaka.

W czasie lekcji będą kształtowane następujące umiejętności ponad przedmiotowe (ponad zawodowe):

Uczeń:

 • uczestniczy w pracy grupowej;
 • podaje propozycje rozwiązania problemu;
 • dokonuje samooceny.

Pojęcia do wyjaśnienia w toku lekcji:

 • Elementy sprzętu strażackiego (bosak, wąż gaśniczy, gaśnica i inne).

2. Metody i techniki pracy

Pogadanka, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia aktywizujące: dywanik pomysłów, burza mózgów; technika „zdobywania sprawności”. 

Do przeprowadzenia zajęć będą potrzebne następujące środki dydaktyczne: krzyżówka, materiały plastyczne, karton, klej, nożyczki, paski papieru, mazaki, elementy sprzętu strażackiego, karta zdobywania sprawności.

3. Przebieg zajęć

Narysowanie krzyżówki, która będzie wstępem do tematu zajęć; przypomnienie zagadnień omawianych na ostatnich zajęciach.

 1. Przypomina wyglądem siekierę. Wchodzi w skład osobistego wyposażenia strażaka. Waży około 1,25 kg.
 2. Na głowie strażaka.
 3. Na twarzy strażaka; stosowana w miejscu zadymionym.
 4. Jest linkowa, służy do przymocowania węża gaśniczego.
 5. Chroni strażaka przed upadkiem z wysokości, jest przymocowany do jego pasa.
 6. Wykonany z taśmy, wzmocniony skórą i klamrą, zaopatrzony w metalowy uchwyt.

Hasło krzyżówki: REMIZA

Wyjaśnienie znaczenia słowa „remiza”.

Działania ucznia 

Uczniowie rozwiązują krzyżówkę.

Działania nauczyciela 

 • Dyskusja na temat znaczenia pracy strażaka; wyjaśnienie, dlaczego należy okazywać szacunek strażakom;
 • Jak możemy pomagać strażakom? Praca metodą aktywizującą – „dywanik pomysłów”, skrócona wersja. Temat lekcji „Pożary”.

Działania ucznia 

Uczniowie wypowiadają się na dany temat.

Działania nauczyciela 

Deklaracja intencji – Co możemy zrobić (już teraz), aby ograniczyć zjawisko powstawania pożarów?

Działania ucznia 

Metodą „burzy mózgów”, uczniowie odpowiadają na pytanie. Nauczyciel zapisuje na tablicy pomysły uczniów, tworząc „dywanik pomysłów”.

Np. Poinformuję rodziców, najbliższych sąsiadów, iż wypalanie traw jest niebezpieczne; będę używać zapałek, zapalniczki tylko pod kontrolą dorosłych. 

Działania ucznia 

Uczniowie za pomocą kolorowych metek przydzielają punkty najlepszym pomysłom, np. metka zielona – 3 pkt, metka czerwona – 2 pkt, metka żółta – 1 pkt.

Działania nauczyciela 

Nauczyciel omawia propozycje, które uzyskały największą liczbę punktów.

Praca w grupach 3-4 osobowych – wykonanie wozu strażackiego za pomocą różnych materiałów (karton, papier, nakrętki, sznurek i inne).

Działania ucznia 

W grupach uczniowie wykonują wóz strażacki

Kolorowanki do pobrania:

https://eduzabawy.com/kolorowanki-do-drukowania/strazak/

Szlaczki, karty pracy do pobrania:

https://eduzabawy.com/karty_pracy/szlaczki2/strazak/

Piosenka – Strażacy bohaterzy:

Piosenka – Pali się!