„W mojej miejscowości” – mgr Dorota Kapela (edukacja wczesnoszkolna)

SCENARIUSZ ZAJĘĆ DLA KLASY II 

Temat zajęć: W mojej miejscowości 

Cele operacyjne – uczeń

– przebywa w atmosferze wolnej od strachu przed chorobą i hospitalizacją,
– zna przeszłość swojej miejscowości i samodzielnie redaguje zdania o swojej miejscowości,
– potrafi wyrazić swoje zdanie na dany temat,
– wie, jakie krajobrazy występują w Polsce oraz w swojej miejscowości,
– kształtuje uczucia patriotyczne,
– oblicza na konkretach i w pamięci wyniki mnożenia przez 5, w zakresie 30. 

Metody pracy: 

 • słowna (praca z tekstem, pogadanka, dyskusja),
 • oglądowa – praca z mapą, albumem,
 • ćwiczeń praktycznych. 

Pomoce dydaktyczne: 

 • album „Gdynia – miasto z morza i marzeń”,
 • Google Earth – najważniejsze miejsca w mojej miejscowości,
 • karta pracy „Krajobrazy Polski” 
 • portal edukacyjny www.matzoo.pl. 

Przebieg zajęć

 1. Dłuższe, kilkuzdaniowe wypowiedzi uczniów na temat rodzinnej miejscowości i jej historii w oparciu o własne wiadomości oraz album „Gdynia – miasto z morza i marzeń”; gromadzenie słownictwa wokół tematu i wyrażanie własnego zdania na temat „Kiedy moje miasto wygląda najpiękniej i dlaczego?” 
 2. Wyszukiwanie najważniejszych miejsc w rodzinnej miejscowości z wykorzystaniem Google Earth.
 3. Redagowanie zdań lub krótkich wierszyków o swojej miejscowości. 
 4. Rożne rodzaje krajobrazów występujących w Polsce (nadmorski, pojezierza, nizinny, wyżynny, górski oraz miejski i wiejski) – praca z mapą oraz albumem „Krajobrazy Polski”. Rozmowa na temat „Jak człowiek może zmieniać krajobraz?” 
 5. Uzupełnianie karty pracy „Krajobrazy Polski”.
 6. Mnożenie przez 5 w zakresie 30 – wykonywanie różnorodnych zadań na portalu www.matzoo.pl.

KRAJOBRAZY POLSKI

 • Oblicz i pokoloruj zgodnie z wynikiem:)