„Zjawiska pogodowe na Ziemi” – mgr Katarzyna Osiecka (geografia)

Temat lekcji : Zjawiska pogodowe na Ziemi

1. Cele lekcji

Uczeń:

 • zna pojęcie „pogoda”,
 • zna wszystkie składniki pogody,
 • zna przyrządy i sposoby badania poszczególnych składników pogody: opadów, zachmurzenia, ciśnienia, wiatru i temperatury,
 • wymienia po trzy chmury piętra wysokiego i niskiego oraz po dwie chmury pietra średniego i średniego budowie pionowej,
 • rozumie pojęcie „pogoda cyklonalna” i „pogoda antycyklonalna” oraz opisuje te typy pogody,
 • zna pojęcie „front”,
 • wymienia co najmniej dwa przykłady ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz podaje miejsce ich występowania,
 • rozumie skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych,
 • wie, jaki dział zajmuje się prognozowaniem pogody.

Uczeń potrafi:

 • rozpoznać i nazwać chmury w terenie,
 • stwierdzić jaki rodzaj chmur powoduje opad i określić rodzaj tego opadu,
 • przedstawić na rysunku schemat frontu ciepłego i zimnego,
 • interpretować mapy synoptyczne.

2. Metoda i forma pracy

Praca z podręcznikiem, prezentacja multimedialna, praca indywidualna.

3. Środki dydaktyczne

Podręcznik, film.

4. Przebieg lekcji:
a) Faza przygotowawcza

1. Czynności organizacyjne.

2. Powtórzenie wiadomości z ostatniej lekcji – pytania do ucznia:

 • Narysuj na tablicy i opisz cyrkulację powietrza w strefie umiarkowanej.
 • Dlaczego na półkuli północnej pasaty mają kierunek północno – wschodni?”.
 • Co to jest pasat i gdzie wieje?
 • W jakim kierunku wieje monsun letni?
 • Gdzie występuje i jakie są jegoskutki?

3. Podanie celu lekcji i omówienie sposobu jej przeprowadzenia.

b) Faza realizacyjna

 1. Starter – burza mózgów – pytanie do uczniów: Kto to jest meteopata? Czy ludzie mogą zupełnie zlekceważyć pogodę, czy może odgrywa ona jakąś rolę w życiu człowieka i trzeba się z nią liczyć?.
 2. Pytanie do uczniów: Na podstawie podręcznika powiedz, co to jest pogoda i jakie znasz składniki pogody?.
 3. Pytanie do uczniów: W jaki sposób można zmierzyć te składniki? – pytania pomocnicze: Jak można zmierzyć opady? W jaki sposób się to robi? W jakich jednostkach podaje się wielkość opadów?,
  Jak można zmierzyć siłę wiatru? Jaką znasz skalę, która opisuje siłę wiatru?,
  Za pomocą jakiego narzędzia można zmierzyć temperaturę powietrza? W jakich jednostkach podaje się ją?,
  Za pomocą jakiego narzędzia można zmierzyć ciśnienie atmosferyczne? W jakich jednostkach jest ono mierzone?,
  Jak można zmierzyć zachmurzenie? W jaki sposób określimy stopień zachmurzenia?
 4. Ćwiczenie praktyczne – spójrzcie na niebo i spróbujcie opisać pogodę. Określcie stopień zachmurzenia.
 5. Polecenie dla uczniów – na podstawie tabelki z podręcznika powiedz, jakie chmury występują w piętrze dolnym, średnim i górnym.
 6. Pytanie do uczniów – jakich chmur nie możemy zaklasyfikować do żadnego z pięter i dlaczego?
 7. Polecenie dla uczniów – odczytaj z tabeli w podręczniku, z jakich chmur możemy spodziewać się opadów i jakie to będą opady.
 8. Ćwiczenie praktyczne – polecenie dla uczniów – spójrz za okno i powiedz, jakie chmury widzisz dzisiaj na niebie. Czy można spodziewać się z nich opadu?
 9. Polecenie dla uczniów – na podstawie podręcznika powiedz, jakie wyróżniamy dwa podstawowe typy pogody związane z ośrodkami barycznymi? Czym różnią się te typy pogody i co jest dla nich charakterystyczne?
 10. Nauczyciel wprowadza pojęcie „front”.
 11. Nauczyciel prezentuje powstawanie frontu ciepłego i zimnego na filmie z Internetu , tłumaczy uczniom sposób wypychania powietrza ciepłego przez zimne we froncie zimnym i powietrza zimnego przez ciepłe we froncie ciepłym. W przypadku braku możliwości podłączenia do Internetu w szkole, nauczyciel rysuje ilustracje na tablicy.
 12. Polecenie dla uczniów – odczytaj z tabeli w podręczniku jaka pogoda występuje na roncie ciepłym , a jaka na zimnym.
 13. Burza mózgów – czy człowiek okiełznał pogodę? Uzasadnij swoją opinię.
 14. Pytanie do uczniów – jakie znasz ekstremalne zjawiska pogodowe na ziemi?
 15. Nauczyciel wprowadza pojęcia „huragan” i „cyklon”.
 16. Pytanie do uczniów – gdzie występują huragany i cyklony? Jakie są ich skutki?
 17. Nauczyciel wprowadza pojęcie „mapa synoptyczna”.
 18. Polecenie dla uczniów – spójrz na mapę synoptyczną w podręczniku i odczytaj jaka pogoda panuje w zachodniej części Hiszpanii.

c) Faza podsumowująca

Uczniowie odpowiadają na pytania nauczyciela:

 • Jaką pogodę – typu cyklonalnego, czy antycyklonalnego chciałby mieć w lecie turysta, a jaką leśnik?
 • Wyjaśnij, dlaczego badanie i prognozowanie zjawisk pogodowych ma duże znaczenie w życiu i działalności człowieka.
 • Jakie chmury „powiedzą” nam, ze niedługo może być burza?

Quiz – Czy potrafisz nazwać te zjawiska atmosferyczne?

https://samequizy.pl/czy-potrafisz-nazwac-te-zjawiska-atmosferyczne/

Film – 10 Niezwykłych zjawisk pogodowych