„Nasze organizmy odbierają różne wrażenia” – mgr Danuta Sadowska (przyroda)

SCENARIUSZ DO LEKCJI PRZYRODY

TEMAT: Nasze organizmy odbierają różne wrażenia

CELE:

  • określenie roli zmysłów w poznawaniu przyrody,
  • wyjaśnienie konieczności poznawania przyrody za pomocą wielu zmysłów,
  • wyjaśnienie, że substancje mają charakterystyczne właściwości, dzięki którym można je opisać,
  • wykazanie różnic między patrzeniem, a obserwowaniem.

Terapeutyczna rola zajęć dydaktycznych polega na odwróceniu uwagi dziecka od pobytu w szpitalu, odreagowaniu negatywnych napięć poprzez wzbudzenie u ucznia-pacjenta uczucia zadowolenia z dobrze wykonanej pracy na lekcji w serdecznej atmosferze.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

– woda, sok z cytryny, ocet, cukier, sól, drut miedziany, plastelina, gumka szkolna, plastikowe kubki, kulki drewniane, szklane naczynia, karty pracy z instrukcją dla ucznia.

TOK LEKCJI

Uczniowie za pomocą zmysłów badają właściwości różnych substancji według karty pracy. Po wykonaniu zadania na podstawie dyskusji kierowanej przez nauczyciela, uczniowie powinni dojść do wniosku, że substancje mają charakterystyczne właściwości, dzięki którym można je odróżnić.

Na lekcji uczniowie eksperymentują samodzielnie. Nauczyciel ogranicza się do udzielania indywidualnej pomocy w znajdowaniu najwłaściwszych określeń podczas zapisu obserwacji. Na zakończenie lekcji uczniowie uzupełniają schematy „Zmysły – badanie właściwości substancji”. 

Oczekiwane osiągnięcia ucznia:

  • potrafi wymienić zmysły człowieka i określić ich rolę w poznawaniu przyrody,
  • umie wyjaśnić, że substancje mają charakterystyczne właściwości, dzięki którym można je opisać,
  • podaje różnice między patrzeniem, a obserwowaniem.

KARTA PRACY

Temat lekcji: Nasze organizmy odbierają różne wrażenia

Zadanie 1

Badamy za pomocą zmysłów właściwości różnych substancji. 

Wykonaj podane polecenie i odpowiedzi wpisz w miejsce kropek.

1.1. Określ barwę i połysk drutu miedzianego i przedmiotu z gumy.

Drut miedziany ma barwę ……………………. i …………………………

Gumka szkolna ma barwę …………………….. i …………………………

Obserwacja za pomocą zmysłu ………………………………

1.2. Uderz lekko długopisem w szklane naczynie i plastikowy kubek.

Jaki słyszysz dźwięk?

Dźwięk po uderzeniu w szklane naczynie jest ……………………………

Dźwięk po uderzeniu w plastikowy kubek jest …………………………..

Obserwacja za pomocą zmysłu ………………………………

1.3. Zamknij oczy i dotykając spróbuj rozpoznać kulkę z drewna i plasteliny.

Napisz, co pozwoliło je rozpoznać?

Kulka z drewna jest ……………………………

Kulka z plasteliny jest …………………………

Obserwacja za pomocą zmysłu ………………………………

1.4. Zbadaj i wpisz zapach octu i wody.

Ocet ………………………………..

Woda ………………………………

Obserwacja za pomocą zmysłu ………………………………

1.5. Zbadaj i wpisz smak: soku cytrynowego, cukru i soli.

Sok cytrynowy …………………….

Cukier ………………………………  

Sól …………………………………..

Obserwacja za pomocą zmysłu ………………………………

1.6. Określ za pomocą zmysłów właściwości powietrza.

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Zadanie 2

Uzupełnij tekst:

Wszystko, co nas otacza, zbudowane jest z różnych substancji, które mają charakterystyczne dla siebie …………………………………………..

Zadanie 3

Uzupełnij diagram