„Polscy nobliści literaccy – od Sienkiewicza do Tokarczuk” – mgr Maria Nikiforos-Romaniuk (język polski)

Scenariusz lekcji j. polskiego dla starszych klas SP w warunkach szpitalnych

Temat: Polscy nobliści literaccy – od Sienkiewicza do Tokarczuk.

Cele ogólne: Przybliżenie postaci polskich noblistów w dziedzinie literatury. 

Cele operacyjne:

– uczeń zna historię nagrody Nobla,
– potrafi wymienić polskich noblistów literackich,
– umie wymienić kilka utworów każdego z nich,
– widzi różnicę pomiędzy poezją, a prozą,
– otwiera się na różnorodność kulturową,
– mówi o swoich wrażeniach i odczuciach,
– odkrywa swoją wrażliwość,
– rozwija umiejętność współpracy w grupie,
– rozwija zainteresowania czytelnicze,
– przezwycięża stres związany z chorobą i pobytem w szpitalu. 

Metody:

– poszukująca
– podająca z elementami dyskusji 

Przebieg lekcji:

1. Nauczyciel pyta uczniów, czy słyszeli o nagrodzie Nobla i jej laureatach. Krótki wstęp ma ich zainteresować tematem.

2. Następnie opowiada o naszej ostatniej noblistce w dziedzinie literatury – Oldze Tokarczuk. Poprzez internet „wchodzimy do domu” pisarki, która pokazuje swoją bibliotekę i opowiada o „czytaniu jako awanturze”.

3. Nawiązując do twórczości Tokarczuk nauczyciel opowiada uczniom o zagrożeniach współczesnego świata. Odnosi się do pandemii, która zatrzymała nas w biegu, bo człowiek sukcesywnie niszczy naszą planetę, nadmiernie ją eksploatując.
Wspólnie zastanawiają się, dlaczego książki Tokarczuk zdobyły uznanie w tak wielu krajach.

4. Następnie rozdaje karty pracy, na których wymienieni są nasi pozostali nobliści – Sienkiewicz, Reymont, Miłosz, Szymborska.
Każdy z uczniów wybiera jedną z postaci i znajduje w internecie najważniejsze wiadomości o jej życiu i twórczości. Wpisuje do karty pracy informacje, kiedy i za jaki utwór dostali nagrodę Nobla.

 5. Nauczyciel zatrzymuje się dłużej przy postaci Wisławy Szymborskiej, ponieważ anegdoty na temat poetki mogą zainteresować dzieci i sprawić, że nie będzie „pomnikowa” w ich odczuciu.

6. Uczniowie znajdują (i odtwarzają) na kanale Youtube piosenkę Kory z tekstem Szymborskiej „ Nic 2 razy się nie zdarza”.

7. Jeden z uczniów czyta wiersz poetki pt. „Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej” (na karcie pracy).

8. Dyskusja nauczyciela z uczniami na temat odczuć po wysłuchaniu obydwu wierszy.

9. Na zakończenie wspólnie zastanawiają się, jakie znaczenie ma literatura w życiu człowieka i właściwie po co jest Nagroda Nobla.