„Internet – okno na świat” – mgr Dorota Kapela (informatyka)

Scenariusz z informatyki dla klas VII/VII

Temat: „Internet – okno na świat” 

Cele – uczeń: 

  • potrafi znaleźć argumenty ZA i PRZECIW postawionej tezie, potrafi umiejętnie dobierać argumenty i kontrargumenty,
    nie krytykuje i nie ocenia wypowiedzi przeciwników, szanuje ich zdanie. 

Metody pracy:
debata jest dobrą metodą prowadzenia rozmów na trudne tematy, jest to również metoda skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach sprzyjająca wypowiadaniu własnego punktu widzenia.

Formy pracy:
– grupowa
Środki dydaktyczne:
– arkusze papieru A4 lub A3. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

1. Wprowadzenie: 

Nauczyciel przedstawia temat i cele lekcji, omawia również metodę, która zdominuje te zajęcia, a następnie dzieli uczniów na dwie grupy (podział najlepiej losowy). Uczniowie w ten sposób będą reprezentować dwa zespoły – pierwszy broniący postawionej tezy i drugi negujący ją. 

2. Debata na temat „Internet – okno na świat”: 

Nauczyciel jako prowadzący przedstawia zasady przebiegu debaty, które należy przestrzegać. Następnie daje obu grupom czas (10–15 minut) na przygotowanie argumentów ZA i PRZECIW.
Debatę rozpoczyna grupa broniąca postawionej na wstępie tezy, przedstawia argument(-y) ZA. Natomiast przeciwna drużyna w odpowiedzi stara się obalić tezę, przytaczając mocne kontrargumenty PRZECIW. Całą wymianą zdań, obroną swojego stanowiska steruje prowadzący. 

3. Podsumowanie: 

Prowadzący prosi obie grupy o wybór osoby, która dokona podsumowania. 

Nauczyciel kończąc debatę uświadamia uczniom, że jej celem było zwrócenie uwagi na postawiony problem korzystania z Internetu oraz znalezienie najlepszego rozwiązania, a nie wyłonienie zwycięzców i pokonanych.