„Animals – nazwy zwierząt” – mgr Agnieszka Aleksandrowicz (język angielski)

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY „O”

Temat zajęć: Animals – nazwy zwierząt

Klasa: „O”

Cele:

 • utrwalanie nazw zwierząt,
 • doskonalenie liczenia 1 – 5 i nazywanie liczb po angielsku,
 • doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu – rozpoznawanie nazw zwierząt w piosence,
 • rozumienie i wykonywanie poleceń (np.: cut, stick, move forward),
 • ćwiczenia manualne (wycinanie, naklejanie).

Forma pracy: para/grupa

Metody pracy: słowna, działań praktycznych

Pomoce dydaktyczne: spiker, gra planszowa, pionki, kostka do gry, nagranie, przybory plastyczne, pudełko.

Przebieg zajęć

 1. Powitanie dzieci, zapoznanie z tematem zajęć.
 1. Wspólne powtórzenie poznanych wcześniej zwierząt (elephant, zebra, tortoise, fish, parrot), nazywanie zwierząt wskazanych przez spiner – nauczyciel, korzystając ze spinera, pokazuje obrazki różnych zwierząt, a dzieci podają ich nazwy w języku angielskim.
 1. Ćwiczenie nazywania zwierząt. Każde dziecko przygotowuje 5 kartoników z obrazkami poznanych zwierząt wykorzystując naklejki. Gotowe kartoniki układa przed sobą. Na środku stołu stawiamy pudełko. Dzieci po kolei kręcą spinerem, nazywają pokazane zwierzę i odkładają swój kartonik z tym zwierzęciem do pudełka. Gracz, który pierwszy odłoży wszystkie swoje kartoniki do pudełka – wygrywa.
 1. Słuchanie piosenki „Hello, elephant”. Po usłyszeniu nazwy zwierzęcia, dzieci podnoszą do góry odpowiedni kartonik. 
 1. Utrwalanie nazw zwierząt z wykorzystaniem gry planszowej. Po objaśnieniu zasad uczniowie rozpoczynają grę. Gracze po kolei rzucają kostką, jeżeli pionek stanie na obrazku ze zwierzęciem nauczyciel zadaje pytanie: „What is it?/What animal is it?”, a gracz podaje jego nazwę w języku angielskim (jeżeli jej nie zna, nauczyciel pyta pozostałych graczy lub podaje ją sam). Czerwone pole oznacza cofnięcie pionka o dwa pola, a pomarańczowe pozwala na przesunięcie pionka o dwa pola do przodu.
 1. Sprzątanie stołu, pożegnanie dzieci.

GRA PLANSZOWA