Oddziały szkolne


Dzieci w szkole przyszpitalnej przebywają
pod całodzienną opieką dydaktyczno-wychowawczą.

Prowadzimy zajęcia dydaktyczne na wszystkich trzech etapach edukacji
oraz zajęcia wychowawcze.

Nasza szkoła obejmuje procesem dydaktyczno-wychowawczym małych pacjentów
ze Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni.


Zabiegi lecznicze i zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
odbywają się równolegle.


Świetlica Oddziału Pediatrycznego