„Tajemnicze zdanie – kto w nim mieszka?” – mgr Maria Nikiforos – Romaniuk (język polski)

Scenariusz lekcji powtórzeniowej z języka polskiego dla klasy IV

Temat: Tajemnicze zdanie – kto w nim mieszka?

Cele lekcji:

Cele ogólne: przypomnienie i utrwalenie wiadomości o wypowiedzeniu, zdaniu i jego poznanych częściach.

Cele operacyjne:

– uczeń potrafi dostrzec różnice między wypowiedzeniem, a zdaniem,
– dostrzega również różnice między zdaniem rozwiniętym, a rozwiniętym,
– rozumie pojęcia podmiot i orzeczenie, potrafi wskazać je w zdaniu,
– wchodzi w rolę aktora, przedstawia za pomocą ruchu, gestu, mimiki tak abstrakcyjne pojęcia jak podmiot i orzeczenie oraz wyrazy określające,
– rozwija umiejętność współpracy w zespole,
– rozwija aktywność i umiejętność kreatywnego myślenia,
– poprzez aktywność twórczą zapomina o pobycie w szpitalu, wchodzi w świat ludzi zdrowych.

Metody:

– poszukująca,
– gry dramatyczne,
– elementy dyskusji.

Materiały dydaktyczne: karty pracy wykonane na lekcji, telefony komórkowe, kartki papieru i długopisy.

Przebieg lekcji

1. Nauczyciel pyta uczniów czy lubią gramatykę, a jeżeli nie, to czy po prostu nie są do niej uprzedzeni, nie rozumiejąc abstrakcyjnych pojęć.
Rozmowa o tym, czy pamiętają czym jest wypowiedzenie i zdanie, i dlaczego nie każde wypowiedzenie jest zdaniem, kiedy zdanie jest zrozumiałe, co musi zawierać. Uczniowie sami dochodzą do wniosku, że zdanie musi zawierać orzeczenie. Wszystkie wiadomości i wnioski są zapisywane na tworzonych wspólnie kartach pracy.
2. Uczniowie układają scenki z życia wcielając się w podmioty i orzeczenia. Rozbiór zdania staje się zabawą. Chętni uczniowie nagrywają śmieszne filmiki ze swoją rolą. Prezentacja scenek.
3. Uczniowie piszą na kartach pracy krótkie opowiadania składające się z samych zdań pojedynczych, a następnie ze zdań złożonych.
4. Wskazują różnice między opowiadaniami – widzą, jak bardzo wzbogacają treść wyrazy określające.
5. Podkreślają w swoich tekstach podmioty i orzeczenia.
6. Głośne czytanie napisanych przez uczniów opowiadań, poprawa błędów ortograficznych.

Podsumowanie:

wyjaśnienie na poziomie klasy 4, dlaczego gramatyka i poprawne używanie zdań są tak ważne, dlaczego trzeba mówić, żeby nas słuchano i rozumiano, dlaczego trzeba też poprawnie pisać i co to jest niechlujstwo językowe.