„Święto polskiej niezapominajki” – mgr Justyna Osiecka

Grupa: 5 – 6 latki

Cele ogólne :

– rozbudzanie w dzieciach miłości i szacunku do otaczającej nas przyrody
oraz do drugiego człowieka;
– zapoznanie dzieci z wyjątkowym świętem- Świętem Niezapominajki;
– kształtowanie postawy proekologicznej mającej na celu ochronę i zachowanie naszej polskiej, różnorodnej przyrody;

Cele szczegółowe :

Dziecko:
– dostrzega, rozumie, przeżywa wartości przyrodnicze,
– poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą podziwia jej piękno, rozbudza szacunek względem niej, przezywa radość obcowania wobec niej,
– prezentuje właściwą postawę wobec środowiska naturalnego,
– kocha, szanuje, lubi i pamięta o bliskich osobach (przyjaciołach),
– zna nazwy wiosennych kwiatów chronionych,
– dba o czystość i porządek najbliższego otoczenia,
– pobudza wyobraźnię i twórcze działanie,
– posługuje się środkami plastycznymi.

Metody aktywizujące dzieci:

  • słowna – objaśnienia, instruktaż, wiersz, rozmowa,
  • czynna – kierowanie własną działalnością dziecka, zadań stawianych dziecku,
  • oglądowa – pokaz, ilustracja, sylwety

Środki dydaktyczne:

  • tekst – wiadomości z Internetu na temat Święta Polskiej Niezapominajki, ilustracje, naturalne okazy – sadzonki, szpadelek, grabki, rękawice, wiersz pt. „Niezapominajka” A. Gacek, papier koloru niebieskiego, wycinanka samoprzylepna, żółta, kredki, kolorowanka – Niezapominajka, magnetofon, płyty z piosenkami dla dzieci, kosz, woreczki koloru niebieskiego, tarcza niebieska, cukierki.

Przebieg:

  1. Rozmowa na temat Święta Polskiej Niezapominajki – przybliżenie dzieciom historii i znaczenia tego święta.
  2. Konkurs plastyczny „Niezapominajka” – dzieci wypełniają kontur bukietu niezapominajkowego.
  3. Słuchanie wiersza „Niezapominajki

Nad modra strużką, nad stawem szerokim.

Z niebieskich płatków patrzy żółtym okiem.

Chociaż maleńka i ubrana skromnie

Prosi cichutko – nie zapomnij o mnie

– swobodne wypowiedzi na temat wiersza.

4. Konkurs „Kotylion niezapominajkowy” – wykonanie kotylionu z niebieskiego papieru, a środki dzieci naklejają z wycinanki samoprzylepnej.
5. Konkurs piosenki – indywidualny i grupowy śpiew ulubionych piosenek.

Piosenka: Kwiatki – Bratki

Jestem sobie ogrodniczka, mam nasionek pół koszyczka. Jedne gładkie, drugie w łatki a z tych nasion będą kwiatki

Ref. Kwiatki, bratki i stokrotki, dla Malwinki, dla Dorotki. Kolorowe i pachnące, malowane słońcem.

Mam konewkę z dużym uchem, co podlewa grządki suche, mam łopatkę oraz grabki,
bo ja dbam
o moje kwiatki.

Ref. …

7. Rewia mody – niezapominajkowy strój – sprawne i eleganckie chodzenie po wybiegu, prezentacja „niebieskiego ubrania”.
8. Zabawy ruchowe – rzut do kosza niezapominajkowym woreczkiem i rzut do niebieskiej tarczy.
9. Bal Niezapominajek – wybór najpiękniejszej Niezapominajki, czyli króla i królowej niezapominajkowej.
10. Słodki poczęstunek – niezapominajkowe cukierki.


W tym dniu wszyscy bawią się na „niebiesko”. Dzieci są uśmiechnięte, radosne oraz pamiętają o polskiej przyrodzie na co dzień.

Kolorowanki:

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/kwiaty/niezapominajka

Piosenka „Kwiatki bratki” – CHOCHLIKI