„Pierwsze kwiaty wiosny” – mgr Barbara Nowakowska

„Pierwsze kwiaty wiosny” – scenariusz zajęć dla dzieci 3 i 4 letnich 

Cele ogólne: zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami, słuchanie zagadek, rozwijanie sprawności manualnej , utrwalenie nazw kolorów. 

Cele operacyjne: 

Dziecko: nazywa i rozpoznaje pierwsze wiosenne kwiaty, rozwiązuje zagadki słowne, rozpoznaje kolory, koloruje gotowy rysunek według wzoru. 

Środki dydaktyczne: pacynka jeżyka Tuptusia, zagadki wiosenne, laptop, zdjęcia wczesnowiosennych kwiatów (przebiśnieg, krokus, bazie) – prezentacja multimedialna, tablice demonstracyjne z kwiatami, sylweta krokusa, kredki świecowe. 

Metody: czynna, słowna, oglądowa. 

Przebieg zajęć: 

Powitanie dzieci piosenką „Podajmy sobie ręce”. Dzieci siedzą i witają się z Tuptusiem. Nauczyciel manipulując pacynką recytuje rymowankę (wg K. Bayer, A. Wacławskiego): „Idzie pani Wiosna, polami, łąkami, idzie ozdobiona pięknymi kwiatami”. A jakie to kwiaty? Nauczyciel zaprasza dzieci do stolika z laptopem. 

Zapoznanie z pierwszymi kwiatami wiosny z wykorzystaniem krótkiej prezentacji multimedialnej, nazywanie ich. Wspólne oglądanie zdjęć i opowiadanie o wycieczce do okolicznych ogródków. 

Słuchanie i rozwiązywanie zagadek o kwiatach zwiastujących wiosnę: 

Jaki to kwiatek? 

Przez śnieg się ostrożnie przebija, Kiedy wiosna nastaje

Ma liście zielone, rośnie na łące.

A dzwonki białe jak zima Do słońca fioletową główkę

(przebiśnieg). wystawia radośnie.

(krokus)

Wykonanie zadania plastycznego przy stolikach. Każde dziecko otrzymuje rysunek krokusa. Nauczyciel wyjaśnia w jaki sposób należy go pokolorować. Dzieci wykonują zadanie, a nauczyciel zwraca uwagę na prawidłowe trzymanie kredki. Rysunki do pokolorowania w o różnym stopniu trudności. 

Zaprezentowanie prac na tablicy dla rodziców i wręczenie dzieciom naklejek na zakończenie zajęć.