„Pogoda a klimat” – mgr Katarzyna Osiecka (geografia)

Temat lekcji: Pogoda a klimat

Cele lekcji:

– uczeń po lekcji powinien:

 • wiedzieć co to jest pogoda, klimat, składniki pogody i klimatu,
 • rozumieć jaka jest różnica między pogodą a klimatem,
 • zdobyć umiejętności obliczania średniej temperatury i amplitudy temperatury powietrza,
 • umieć odczytywać dane zapisane w formie wykresów klimatycznych.

Metody i formy pracy:

 • indywidualna i zbiorowa,

Środki dydaktyczne:

 • podręcznik, dane z internetu (prognoza pogody, dane dotyczące składników pogody dla danego obszaru na TVN 24 prognoza pogody, Youtube)

Część organizacyjna:
– podanie tematu i celów lekcji

Część zasadnicza:

 • sprawdzenie wiedzy zdobytej na wcześniejszych lekcjach,
  szukanie w podręczniku wyjaśnienia pojęć: pogoda, klimat, składniki pogody
  i klimatu,
 • korzystanie z Internetu: Youtube – film „Co to jest pogoda?”,
  wyszukiwanie informacji w internecie na temat krótko i długoterminowych prognoz pogody,
 • uczenie się odczytywania danych dotyczących składników klimatu z wykresów klimatycznych oraz obliczanie średniej temperatury i amplitudy temperatury rocznej,

Podsumowanie:
– powtórzenie poznanych pojęć, ocena aktywności uczniów,

Quiz – Jak dobrze znasz dział o klimacie?

https://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-dzial-o-klimacie/

Film – Co to jest pogoda?