Zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze

Zajęcia prowadzone są w salach szpitalnych i świetlicach:

– dzieci leżące i unieruchomione obejmuje się nauczaniem indywidualnym,

– dzieci chodzące – w zespołach łączonych klas młodszych i starszych.