„Subkultura hip-hopowa w czasie pandemii Covid-19” – mgr Maria Nikiforos-Romaniuk (język polski)

Scenariusz lekcji z j.polskiego dla klas VI-VIII

Temat: Subkultura hip-hopowa w czasie pandemii Covid-19 (Hot 16 Challenge)

Cele ogólne:

 • zapoznanie uczniów z historią subkultury hip-hopowej  w USA i Polsce,
 • wprowadzenie pojęcia kultury i subkultury,
 • zainteresowanie lekcją – tematyka pokolenia Internetu,
 • rozwijanie kreatywności,
 • kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich,
 • pogłębianie umiejętności współpracy uczeń-nauczyciel oraz współpracy w grupie,
 • pobudzenie aktywności ucznia, zapobieganie szpitalnej nudzie i monotonii.

Cele operacyjne – Uczeń:

 • rozumie dlaczego subkultura może jednoczyć społeczeństwo w czasie zagrożenia,
 • wie, że pandemia jest sytuacją nadzwyczajną, ale trzeba się do niej przystosować,
 • rozumie, że dzięki różnym akcjom społecznym można zadbać o ludzi ratujących życie,
 • potrafi rozróżnić i podać przykłady slangu młodzieżowego oraz zapożyczeń z j.angielskiego,
 • rozpoznaje rytm i rym w rapie,
 • wie co to jest melorecytacja,
 • umie nawiązać relacje z grupą i z nauczycielem prowadzącym zajęcia,
 • potrafi ułożyć krótki tekst o swoim życiu w czasie pandemii i nagrać go (inspirując się akcją Hot 16 Challenge),
 • próbuje bawić się językiem polskim używając slangu.

Metody:

 • podająco – poszukująca,
 • praca z tekstem,
 • elementy dramy.

Środki dydaktyczne:    

– komputer, telefon, kartki i długopisy.

Przebieg lekcji

1. Lekcja rozpoczyna się rozmową na temat tego, jak na nasze życie wpłynęła narodowa kwarantanna. Dzieci opowiadają o lekcjach przez Internet, o raz o relacjach  z rówieśnikami ze szkoły macierzystej.

2. Następnie nauczyciel opowiada o różnicy między kulturą a subkulturą, sprawdza wiedzę młodzieży na temat  subkultury hip-hopowej.

3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z zarysem historii hip-hopu amerykańskiego i polskiego. Odtwarza fragmenty utworów amerykańskich i polskich.

4. Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą na czym polegała akcja Hot 16 Challenge, a jeżeli nie, to następuje krótkie wyjaśnienie.

5. Uczniowie wybierają swoich ulubionych wykonawców, którzy brali udział w  akcji, odtwarzają  ich 16 wersowe „kawałki”, a następnie wybierają 5 najlepszych utworów i uzasadniają wybór.

6. Uczniowie próbują ułożyć własnego teksty i je melorecytują. Następnie „odgrywają” role raperów i nagrywają filmiki.

7. Uczniowie rozumieją, że trudno jest być twórcą, nawet subkultury.

Wnioski:

Subkultura hip-hopowa i zabawa słowem w trudnych czasach pandemii potrafiła zjednoczyć różnych artystów i polityków, a dzięki akcji Hot 16 Challenge zebrano dla medyków ponad 2 miliony złotych.