Wytwory dziecięce


Wszystkie wytwory plastyczne małych pacjentów są wykonywane
pod kierunkiem nauczycieli w ramach terapii sztuką.
Nasi uczniowie biorą udział w konkursach plastycznych
– wewnątrzszkolnych oraz międzyszkolnych,
zarówno na szczeblu miejskim, wojewódzkim jak i ogólnopolskim.
Aktywnie uczestniczą także w przygotowywaniu dekoracji oddziałów szpitalnych
oraz gazetek okolicznościowych.
Organizowane przez naszą szkołę kiermasze świąteczne w ramach akcji „Dar Serca”
służą promowaniu twórczości plastycznej uczniów-pacjentów. Mali pacjenci pomagają nauczycielom przy wykonywaniu kartek świątecznych oraz rozmaitych ozdób.


WYSTAWY PRAC PLASTYCZNYCH

     


DEKORACJE ODDZIAŁÓW SZPITALNYCH

     

     


GAZETKI OKOLICZNOŚCIOWE

     


KIERMASZE ŚWIĄTECZNE

     


KARTKI ŚWIĄTECZNE