„Leczyć miłością, to akceptować dziecko ze wszystkimi jego słabościami,
a jednocześnie wierzyć w jego możliwości rozwoju.”
                                                                                                                     Jean Vanier


Jesteśmy szkołą działającą na terenie Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni.


Naszym celem jest
stworzenie warunków wspomagających proces leczenia i rewalidacji,
a w szczególności przygotowanie uczniów do życia
w integracji ze społeczeństwem poprzez osiąganie
możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie,
za pomocą specjalnych metod,
a także zapewnienie im profesjonalnej opieki.


Najważniejszym zadaniem szkoły jest wkomponowanie
oddziaływań dydaktyczno-wychowawczo-rewalidacyjnych
w proces leczenia.NIEDŁUGO DZIEŃ CHŁOPAKA…:)

Kartka wykonana przez uczennicę klasy III

Wrzesień 2022


„Poznajemy gatunki drzew” – zajęcia dydaktyczne z uczniem kl. O


„Dary Jesieni” – zajęcia wychowawcze

Dzieła naszych małych artystów:)

Wrzesień 2022


W tym roku akcja „Sprzątanie świata” odbywa się pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. W trakcie zajęć nauczyciele kształtują u dzieci postawy proekologiczne.

Wrzesień 2022


Prace plastyczne wykonane przez naszych małych pacjentów:)


Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny 2022/2023

Wrzesień 2022


PODZIĘKOWANIA

Sierpień 2022


„Tajemnice morskich głębin” – prace plastyczne wykonane przez małych pacjentów w ramach wakacyjnych zajęć wychowawczych

Sierpień 2022


LAUREACI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PORTRET MARII GRZEGORZEWSKIEJ”

Czerwiec 2022