KOMUNIKAT

Od 12 marca do 26 czerwca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

Od 18 maja br. przywrócone zostały zajęcia opiekuńcze w przedszkolu oraz zajęcia wychowawcze.

Od 25 maja br. uczniowie klas I – III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami  zajęć dydaktycznych. 

Nauczyciele szkoły przyszpitalnej pozostają w gotowości do pracy.

W zakładce „Materiały” na bieżąco będą udostępniane propozycje różnorodnych zajęć dydaktycznych i wychowawczych oraz inne materiały opracowane przez nauczycieli naszej szkoły.

 


„Leczyć miłością, to akceptować dziecko ze wszystkimi jego słabościami,
a jednocześnie wierzyć w jego możliwości rozwoju.”
                                                                                                                     Jean Vanier


          

Jesteśmy szkołą działającą na terenie dwóch gdyńskich szpitali, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni.


Naszym celem jest
stworzenie warunków wspomagających proces leczenia i rewalidacji,
a w szczególności przygotowanie uczniów do życia
w integracji ze społeczeństwem poprzez osiąganie
możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie,
za pomocą specjalnych metod,
a także zapewnienie im profesjonalnej opieki.


Najważniejszym zadaniem szkoły jest wkomponowanie
oddziaływań dydaktyczno-wychowawczo-rewalidacyjnych
w proces leczenia.