Jubileusz szkoły


W maju 2015 roku obchodziliśmy 60-lecie istnienia Szkoły Przyszpitalnej w Gdyni. Obchodom jubileuszu towarzyszyły wystąpienia znamienitych gości -przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty, Wydziału Edukacji, Zarządu Szpitali jak również Ordynatorów oddziałów dziecięcych.


W trakcie uroczystości goście zostali zapoznani z „Historią szkoły”
oraz „Pracą nauczyciela i wychowawcy w szkole przyszpitalnej”.
Prezentacjom towarzyszył pokaz multimedialny.